Pooka (Scolipede) vs. smudge2005 (Landorus/Mewtwo/Lugia)