PTCGO – Pooka (Plasma) vs. JKCDXX (Gothitelle/Accelgor)